بازدید

به سامانه ارسال ایمیل هدفمند بازدید باز خوش آمدید.

طراحی ایمیل به مدت محدود رایگان می باشد.

تایید ثبت سفارش بین ۱ تا ۱۰ ساعت زمان نیاز دارد. بعد از تایید سفارش طرح ایمیل برای شما ارسال خواهد شد (از طریق ایمیل و تلگرام به همراه گزارش پیامکی).

ایمیل های شما از سرور های google,yahoo,hotmail ارسال میشوند و بدون اسپم هستند, انتهای دوره گزارش کامل به همراه بانک ایمیل مربوط به فعالیت شما برایتان ارسال خواهد شد.

support

پشتیبان : ۰۹۳۵۶۷۵۸۱۷۵


ارسال ایمیل تبلیغاتی و هدفمندارسال ایمیل تبلیغاتی و هدفمندارسال ایمیل تبلیغاتی و هدفمند