Vamnet

وام فوری و تامین سرمایه با سند ملکی و خودرو و فیش حقوقی
در کوتاهترین زمان

وام فوری با سند ملکی تا ۵۰ درصد ارزش ملک
وام فوری با سند خودرو تا ۵۰ درصد ارزش خودرو
وام فوری با فیش حقوقی تا ۵ برابر فیش حقوقی

بدون هیچ گونه پیش پرداخت
ارتباط مستقیم با سرمایه گذار
فقط برای تهران/کرج و مناطق شمالی کشور

تمامی مراحل عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد

شرایط خاص گرفتن وام با سند ملکی

وام با سند مسکونی تامین سرمایه وام نت یکی دیگر از تسهیلات تامین سرمایه وام نت است .که به دلیل برخورداری از مزایای متعدد با متقاضیان بسیاری همراه می باشد. گفتنی است متقاضی دریافت تسهیلات سند ملکی تامین سرمایه وام نت پس از تائید کارشناس ما می تواند به میزان مشخصی از ارزش ملک اقدام به دریافت وام کند لازم به ذکر است که در بیشتر موارد بین ۴۰ الی ۵۰ درصد از ارزش ملک به مشتری وام پرداخت می شود.

۲٫۶ / ۵٫ ۱۲