آیت الله سیدعلی اصغرصادقی خویی، بروجردی،سید محمد حجت کوهکمری،سید روح الله الموسوی الخمینی، گلپایگانی،شریعتمداری،مرعشی نجفی،علامه طباطبایی، و ایت الله سید محمدمحقق،سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم و سید عبدالهادی شیرازی

ارث، قواعد فقه (جلد ۱ و ۲ )، آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی، آیات الاحکام تطبیقی ،ترجمه و تعلیق کتاب مبانی تکمله المنهاج آیه الله العظمی خویی (ره) (کتاب دیات،قصاص،حدود و تعزیرات)، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح) ، الذریعه الی احکام الشریعه ،علی (ع) و نامه هایش (جلد۱ و۲)

تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه،تشریح،تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار،بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع،بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین،بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین،بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت در رابطه با توارث،حداد،بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری، پیشگیری وضعی از جرایم تروریستی.

ورود به سایت تولید کننده فقه و احکام حقوقی اسلامی

۵ / ۵٫ ۱