در این قسمت به سایت های خبری تحلیلی می پردازیم. این سایت ها با رسانه های اصلی بسیار متفاوت هستند. آنها بر ارائه یک تحلیل کامل و جامع از رویدادهای جاری تمرکز می کنند.

سایت های خبری تحلیلی بدون هیچ گونه سوگیری و یا محتوای نظری، تحلیل های عمیقی از امور جاری ارائه می دهند. برخلاف رسانه‌های اصلی، این سایت‌ها خط مشی تحریریه‌ای ندارند که تحت تأثیر منافع سیاسی یا مالی باشد.

جدیدترین اخبار اقتصادی، علمی فناوری، اجتماعی، دینی،سیاسی و ورزشی در سارنا

ورود به سایت سایت خبری تحلیلی سارنا

۱ / ۵٫ ۱