دغدغه اصلی تیم ماتیکان‌کده کتاب و کتاب‌خوانی بوده و هست. ما برای ترویج این فرهنگ تصمیم گرفتیم بر روی جامعه هدفی تمرکز کنیم که خو گرفتن با کتاب برای آن‌ها نهادینه شود و چه افرادی بهتر از کودکان (در تعریف جهانی کودک به افراد زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود). از این رو ما از سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفتیم که بستری را برای انتخاب راحت کتاب و محتوای سالم برای پدر و مادر، مربی و افرادی که با کودکان سروکار دارند فراهم کنیم.

هدف ماتیکان‌کده فقط معرفی کتاب نیست. کتاب‌هایی که در ماتیکان‌کده معرفی شده‌اند، از فیلترهای مختلفی عبور کرده‌اند. در این بستر هر کتابی معرفی نخواهد شد. علاوه بر نکته‌سنجی ما در انتخاب کتاب، سعی بر این است که نکات حائز اهمیت کتاب به صورت خلاصه آورده شود تا شما بتوانید راحت‌تر کتابی را برای موضوعی که موردنظرتان است، انتخاب نمایید.

ورود به سایت سایت فروش کتاب کودک

۵ / ۵٫ ۲